Loading...
Vissersdorp, Noordwijk aan Zee2019-01-24T17:45:34+00:00

Omschrijving

Plan voor de herontwikkeling van het oudste gedeelte van Noordwijk aan Zee

Binnen de visie voor Noordwijk aan Zee is een gebied aangewezen dat een bijzondere aanpak verdient. Dit zogenaamde Vissersdorp herbergt veel historie en karakter, ligt centraal tussen de hoofdwinkelstraat en de KW Boulevard, en het ontbreekt op dit moment aan herkenbaarheid en herbergzaamheid.

We hebben de geschiedenis en bijzondere karakteristieken van het gebied gebruikt als basis voor een programma van eisen en een beeldkwaliteitsplan gekoppeld aan nieuwe bouwregels voor particulier initiatief in het gebied. Ter inspiratie hebben we een voorstel gedaan voor zowel de bebouwing als de openbare ruimte.

De vissersdorpgedachte gaat uit van kleinschaligheid en diversiteit, van verrassing en historische identiteit. Geen straten, maar plekken; geen rooilijnenplan, maar een bebouwingsstructuur die wordt gevormd door autonome bebouwing. De lokale geschiedenis, de strategische ligging en de aanwezigheid van te ontwikkelen parkeerterreinen betekenen dat de gebiedsontwikkeling van collectief belang is. Daarom zijn we heel blij dat er sinds ons plan vanuit de buurt een klankbordinstelling is ontstaan, die de vissersdorpgedachte omarmt.

Gezien de situatie is het goed mogelijk om de kleinschaligheid bovengronds te combineren met grootschalige voorzieningen ondergronds. In eerste instantie werd een bouwplan ingediend met bovengronds kleinschalige dorpsbouw en ondergronds een grote supermarkt en een parkeergarage over meerdere lagen. Kortom, een voorbeeldplan waarbij de ambities op het terrein van gebiedseigenheid, recreatief gebruik en ruimte voor ontwikkeling samen komen. Door de crisis kwam het plan niet van de grond. In het afgelopen jaar (2018) werd de planvorming weer opgepakt en zijn concrete initiatieven gestart vanuit lokale ondernemers om dit gebied in delen te ontwikkelen. Op dit moment begeleiden we meerdere initiatiefplannen die nog geheel aansluiten op onze oorspronkelijke visie.

Details

Categorie├źn:

Opdrachtgever(s):

Gemeente Noordwijk

Programma:

100-150 woningen, 1500 m2 supermarkt, 1000 m2 winkel- en kantoorruimte, parkeervoorziening 200-300 pp.

Status:

Ontwerp: 2008-2010
Herijking ontwerp en intiatiefbegeleiding: 2018