Loading...
Omgeving station Diemen Zuid2019-02-20T12:48:09+00:00

Omschrijving

Station Diemen Zuid

 

Verkenning ontwikkelingsmogelijkheden en scenario’s

Station Diemen-Zuid is een belangrijk station voor Diemen, vanwaar de trein en metro naar de binnenstad van Amsterdam vertrekken. De directe omgeving van het station laat nog wel wat te wensen over: de gebouwen en openbare ruimte liggen met de achterkant naar het stationsgebouw toe en de ruimte is niet duidelijk gedefinieerd. We ontwierpen vier scenario’s om de stationsomgeving te verbeteren. Alle scenario’s hebben tot doel de verblijfskwaliteit rondom het station beter te maken en het functionele gebruik logischer in te passen. Elk scenario doet dit op een geheel eigen manier: van een hoge bouwdichtheid tot een station in het groen.

Het eerste scenario gaat uit van een verdichting bij een belangrijk OV-station. Hier is de voorruimte maximaal volgebouwd, met hoogbouw langs het spoor en blokken aan het water. Het tweede scenario gaat uit van meer samenhang tussen noord- en zuidzijde van het spoor, waarbij een deel van Diemen Zuid (aan de noordzijde) wordt gesloopt en wordt vervangen door bebouwing zoals nu wordt ontwikkeld in Holland Park (aan de zuidzijde). Het derde scenario gaat uit van een nieuw singelprofiel voor het stationsplein met nieuwbouw aan een zijde van de singel en een compacter stationsplein aan het spoor. Een vierde scenario gaat juist niet uit van meer nieuwbouw, maar gaat juist uit van een station in een parkachtige omgeving, passend bij het extensieve karakter van de huidige omgeving.

Details

Categorieën:

Opdrachtgever(s):

Gemeente Diemen

 

Status:

Visievorming in ontwikkeling afgerond: juni 2017