Loading...
Ripperda Kazerne Haarlem2019-02-20T12:48:52+00:00

Omschrijving

Ripperda Kazerne Haarlem

 

Inrichting van de openbare ruimte in herstructureringsopgave

Winnaar van de Publieksprijs Lieve de Keypenning en Smaaktest Haarlem 2012

In 1884 werd in Haarlem de Ripperda kazerne (toen de Cavaleriekazerne genoemd) gebouwd. De stad wilde alle militaire activiteiten op een plek onderbrengen en het grote complex omvatte daarom onder andere een kazernegebouw, woningen voor getrouwde officieren, een gymzaal, manege en paardenstallen. De hoofdgebruiker van het terrein was de cavalerie. In de jaren twintig werden de paarden vervangen door auto’s en de stallen omgebouwd tot garages. Eind 1992 zijn de militairen vertrokken.

Vanaf 2000 werden de militaire gebouwen omgebouwd tot woningen en appartementen, aangevuld met nieuwbouw met dezelfde uitstraling.

Wij werden gevraagd om een inrichtingsplan voor het 7,5 hectare grote gebied te maken. Hiervoor grepen we terug op landschapselementen die zich goed zouden lenen voor een militaire parade: laanbeplanting, strakke grasvelden en gebakken klinkerbestrating, en zelfs een speelplaats in de vorm van een stormbaan.

We hebben ook een aantal structurele ingrepen gedaan, zoals het aanbrengen van een open gracht om het complex, en het behoud van het grote open exercitieveld voor het hoofdgebouw. Op het terrein staan oud en nieuw door elkaar, en hebben we gekozen voor formele plekken die passen bij de oorsprong van het terrein, maar ook juist informele plekken die horen bij een vrij en prettig woonklimaat.

Details

Categorieën:

Opdrachtgever(s):

Slokker Vastgoed

Gemeente Haarlem

Programma:

Inrichting openbare ruimte met o.a. speelplaats, gracht

Status:

Uitgevoerd vanaf 2011