Loading...
Hillegom Centrum2019-02-20T12:47:05+00:00

Omschrijving

Hillegom Centrum

 

 

Integrale visie met nieuwe kansen voor historische kernwaarden

Voor een positief toekomstperspectief voor het centrum van Hillegom werden we gevraagd om een Centrumvisie op te stellen. Het doel was om het ondernemersklimaat te verbeteren door het verblijfsklimaat te verbeteren. Er was leegstand en nauwelijks vertrouwen dat het centrum van Hillegom een positie kon innemen naast andere dorpskernen. Had het centrum van Hillegom wel bestaansrecht? In onze ogen was er fundamentele winst te boeken als de historische eigenschappen nadrukkelijker op de voorgrond zouden treden. De centrumvisie heeft geleid tot twee uitwerkingen: een inrichtingsplan voor de gehele openbare ruimte (inrichting en organisatie) en een convenant met beeldkwaliteitseisen voor de aangrenzende bebouwing.

In eerste instantie hebben we een analyse gemaakt van de huidige toestand van het historische centrum van Hillegom; vooral de inrichting van de openbare ruimte kon op veel kritiek rekenen in deze analyse. Deze kritiek hebben we in het perspectief geplaatst van de historische eigenschappen en de mogelijkheden die het centrum heeft. Centraal staat de oude lintstructuur van de Hoofdstraat. Deze structuur op de oude route van Haarlem tot Leiden is nog in tact en kent bijzondere plekken bij het centrum van Hillegom: zo zijn er drie kerken met een eigen kerktuin, een oud landgoed (het Hof) waar de gemeente is gehuisvest, een pompplein en een watergang haaks op het lint. Door de oude lintstructuur weer als eenheid en doorlopende ruimte herkenbaar te maken krijgt het dorp weer een ruggengraat. Aan die ruggengraat liggen de meest interessante plekken die allemaal een eigen potentie hebben (als tuin of plein, brug of kade). Een dorpscentrum dat een eigen verhaal heeft te vertellen, met veel groen en verblijfsruimte. Een centrum ook dat niet alleen draait om de winkels, maar ook ruimte biedt voor ander verblijf (horeca, cultuur), zoals een modern centrum betaamt. We gaven speciale aandacht aan de entrees van het centrum: deze punten zijn de schakel tussen het centrum en de omgeving en staan onder invloed van recente ontwikkelingen in deze omgeving, zoals de aanleg van de ringweg langs het centrum. Door deze ontwikkeling waren de entrees geasfalteerd en vormgegeven als verkeersruimte zonder esthetische overweging in ogenschouw te nemen. Nu ligt het oude lint als klinkerstraat pal aan de rotonde en wordt een duidelijk beeld geschept van een functionele verkeersstructuur versus een historisch verblijfsgebied.

Er is een standaard inrichtingsprofiel ontworpen dat over de gehele lijn wordt doorgevoerd, met bijzondere gebakken klinkers van gevel tot gevel en centraal een ingekaderde rijbaan. Een ouderwets Hollands profiel. Hierbij is het beeld sterk eenduidig, maar zijn verschillende verkeersregimes en afwijkingen oplosbaar. Voor het centrum zelf, het hart van het dorp, hebben we uitgangspunten en inrichtingsplannen opgesteld voor de Hoofdstraat, de Haven en de Hoftuin. Deze laatste buitenplaats is inmiddels heringericht tot een meer toegankelijke verblijfstuin (i.s.m. Okra Landschapsarchitecten).

Voor de winkelstraat maakten we een tweede, meer toegespitste visie: Het winkelcentrum van Hillegom lag erbij als de meeste winkelstraten in Nederland: elke winkelier koos zijn eigen gevelbekleding en reclamemethoden. Dit resulteerde in een slordig straatbeeld met vloekende kleuren en allerlei uitstallingen die de straat overnamen. In het kader van de centrumvisie Hart voor Hillegom hebben we een visie opgesteld gericht op de bestaande winkelpanden en nieuwbouw in het historische centrum. In een open proces, waarbij ook ondernemers zijn geconsulteerd, hebben we het plan gemaakt. Hierbij zijn niet regels en dwang het uitgangspunt, maar het stimuleren van ideeën en mogelijkheden tonen. Ons doel is een harmonieus totaalbeeld, met respect voor het historisch karakter van Hillegom. We bieden ontwerpende hulp om winkeleigenaren bij te staan bij het invullen van hun gevel (kleurstelling, materialisering, geleding). Meer allure zal veel gevolgen hebben voor de uitstraling van het centrum.

De herinrichting is inmiddels uitgevoerd in de Hoofdstraat zuidzijde, de Houttuin en de Molenstraat, en een vervolg waarbij de ondernemers en eigenaren aan de Hoofdstraat worden betrokken, wordt momenteel vormgegeven. Volgens verwachting is de herinrichting van het gehele centrum gereed in 2020.

Details

Opdrachtgever(s):

Gemeente Hillegom

Status:

Eerste versie Centrumvisie: februari 2014, vastgesteld april 2016

Uitvoering inrichtingsplan: 2016 -2020