Loading...
Griftensteijn, De Bilt2019-01-24T16:43:43+00:00

Omschrijving

Ontwerp landschapsplan met faunapassage bij Nieuwe Hollandsche Waterlinie

Tussen Utrecht en de Utrechtse Heuvelrug ligt bij De Bilt een klein stuk slagenlandschap dat onderdeel is van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. We maakten een landschapsontwerp voor de inpassing van een faunapassage die hier (ter hoogte van het Hessingterrein) onder de N237 doorgaat. De wensen van drie organisaties komen hierin samen: de provincie wil een ecologische verbindingszone, het Utrechts Landschap wil het slagenlandschap zo zichtbaar mogelijk maken, en Nationaal Project Nieuwe Hollandsche Waterlinie wil de hier gelegen liniedijk weer zichtbaar maken.

In ons plan hebben we in al deze wensen voorzien. Ten oosten van de liniedijk wordt het landschap open en waterrijk met de biotopen “open water”, “moeras/natte ruigte” en “natte/vochtige graslanden”. Dit landschap is relatief open met hier en daar een boom en een lage struik. Om de overgang met het Hessingterrein zachter te maken kozen we ervoor om daarlangs natuurvriendelijke oevers en een aantal bomen en struiken te realiseren. Ook hebben we open water toegevoegd in het verlengde van de al aanwezige plassen. Hierdoor wordt de lengte van de plassen groter en het slagenlandschap zichtbaarder.

De liniedijk is in de loop der tijd wat uitgezakt en begroeid geraakt. Ons voorstel is om deze weer in oude luister te herstellen. In het ontwerp hebben we de liniedijk strak vormgegeven en ontdaan van bomen en struiken. Hierdoor wordt de dijk weer zichtbaar en herkenbaar. Het past goed bij de oorspronkelijke situatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie om beplanting toe te voegen aan de “binnenzijde” van de liniedijk. De liniedijk zelf is het biotoop “droge graslanden” en het landschap ten westen van de dijk bevat de biotopen “droge ruigte”, “struweel” en “bos”.

Details

Categorie├źn:

Opdrachtgever(s):

Ridderoord BV

Status:

Ontwerp: 2009