Loading...
Dronenplein Bodegraven2019-02-20T11:32:14+00:00

Omschrijving

Dronenplein Bodegraven

 

Herstructurering van parkachtige omgeving met scholen en kerken

De buurt rond het Dronenplein in Bodegraven is een mooi voorbeeld van de wijkgedachte die na de tweede wereldoorlog veel in de stedenbouw werd toegepast. Daarin werd de wijk, als overzichtelijke eenheid, centraal gesteld. De wijk verbeeldde vooral de gemeenschapszin en de sociale samenhang. Kerk, school en verenigingsleven vormden daarbij letterlijk het centrum.

De afgelopen jaren is er een nieuwe voorzieningencluster gebouwd aan het Dronenplein, ter vervanging van bestaande scholen en andere voorzieningen, vanuit het gedachtegoed van de brede school. Ons werd gevraagd hier een stedenbouwkundig ontwerp voor te maken.

Ons uitgangspunt was om het groene karakter te handhaven en te versterken en om orthogonale patronen op alle schaalniveaus te gebruiken, dus zowel in de hoofdopzet als in het ontwerp van bomenrijen, paden en plantvakken. Voor de architectuur grijpen we terug op de heldere architectuur van de werderopbouw, maar dan in een modern jasje. De nieuwe schoolgebouwen vormen samen een nieuw geheel, maar blijven kleinschalig en zullen de overige bestaande functies, zoals de kerken, niet wegdrukken in het beeld van de wijk.

Een nieuwe laag – met een noord-zuid fietspad en een oost-west voetpad – wordt toegevoegd in de orthogonale structuur. Daardoor ontstaat een duidelijk herkenbare strook met scholen en kinderopvang aan de oostzijde en een strook met kerken en water aan de westzijde. Centraal in het gebied komt een open ruimte die deels als dagelijkse parkeervoorziening dient en deels alleen op zondag voor het parkeren wordt gebruikt.

In samenwerking met Hans Ebberink Stedenbouwkundige.

Details

Categorie├źn:

Opdrachtgever(s):

Gemeente Bodegraven

Status:

Ontwerp: 2010

1e fase opgeleverd: 2013