Loading...
Zeewaardig Noordwijk2019-02-20T12:54:03+00:00

Omschrijving

Zeewaardig Noordwijk

 

Integrale ruimtelijke structuurvisie voor de badplaatsontwikkeling

Noordwijk aan Zee kenmerkt zich vooral door datgene wat de naam al zegt: de zee. Het dorp ontstond als vissersplaats en staat met zijn 13 km strand nu vooral bekend als een geliefde plek voor dagjesmensen op zoek naar zon, zee en strand. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron en bepaalt in grote mate de uitstraling van de openbare ruimte in het dorp.

We kregen de opdracht om een integrale ruimtelijke visie op te stellen voor het toeristische kerngebied van Noordwijk aan Zee. Met name de kustversterking en de parallelboulevard hebben het dorp enigszins losgeweekt van zee en duin. Voor deze visie stond de optimalisatie van de relatie met de zee en het gebruik van gebiedstypische karakteristieken centraal. Zo wordt op sommige plaatsen voorgeschreven het zicht op zee letterlijk vast te leggen of te verbeteren. Maar ook op andere wijzen wordt voorgeschreven hoe de nabijheid van de zee beter tot haar recht kan komen, bijvoorbeeld door duinbegroeiing (niet alleen duingras, maar ook andere duinplanten en dennen) en materiaalgebruik (schelpenpad, geel zand, steigerhout). Ook bepaalde routes en doorsteken worden versterkt zodat de barrières naar zee niet als zodanig ervaren worden.

In de visie presenteren we uitgangspunten ten aanzien van verkeer, openbare ruimte (in samenwerking met Simon Sprietsma) en bebouwing (in aansluiting op het beeldkwaliteitsplan van SoetersvanEldonk), en voor de belangrijkste ruimtelijke opgaven in de kern. Om de kern meer verblijfsvriendelijk te maken (zoals dat een badplaats betaamt) wordt het autoverkeer minder nadrukkelijk gemaakt door middel van herprofilering en ondergrondse parkeergarages. Looproutes worden aangenamer door ze op trottoirniveau te plannen, en voorzieningen worden logisch gekoppeld: een winkelgebied bevindt zich aan een parkeerterrein, een boulevard aan het strand. Daarnaast worden ook typische verschillen geaccentueerd: landschappelijk versus stenig en geordend versus los, en worden duin en zee meer voelbaar gemaakt.

Details

Categorieën:

Opdrachtgever(s):

Gemeente Noordwijk

Status:

Vastgesteld: 2008