Landschap en stedenbouw2019-02-06T16:59:46+00:00

Elberfeld is een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap.
Elberfeld ontwerpt vanuit nieuwsgierigheid en kijkt naar stad en landschap vanuit een integrale benadering.

We ontwerpen met de menselijke maat als uitgangspunt. We ontwerpen voor de gebruiker, de bewoner, de bezoeker.
Niet het vogelvluchtperspectief is leidend, maar hoe je de ruimte ervaart als je er staat, loopt, zit, fietst, werkt, de hond uitlaat of je boodschappen doet. Door het straatniveau en langzaam verkeer centraal te stellen creëren we publieke ruimte van hoge kwaliteit.

We ontwerpen op ambachtelijke wijze. We hebben ervaring met en kennis van duurzame materialen en techniek. Aandacht voor detail maakt een goed ontwerp. We besteden extra aandacht aan de aansluiting van de openbare ruimte op het gebouw, de straat op het groen. We werken veel met de hand en ontwerpen zo al tekenend.

We ontwerpen voor iedereen. We denken na over de verschillende groepen die gebruik maken van de openbare ruimte en ontwerpen voor hen. We gaan met buurtbewoners in gesprek en betrekken ze bij het proces. Zo maken we plekken die ook echt gebruikt worden.

We ontwerpen klimaatadaptief. We houden rekening met de klimaatverandering en spelen daarop in met onze ontwerpen. Een smallere weg is niet alleen verkeersremmend, maar betekent ook minder verharding, en meer groen. Groen voor dieren, groen voor recreatie en groen voor waterberging.

We ontwerpen vanuit de plek. De plek als anker, en de plek als ontmoeting. De plek met een verleden.
We kijken terug naar wat er vroeger was, en vooruit naar wat er nog kan komen.
We ontwerpen plekken met een duidelijk eigen karakter die klaar zijn voor de toekomst.

Ons team
Daniël Ruigrok – Stedenbouwkundige

Daniël werd geboren in het inmiddels gesloopte Holyziekenhuis op de zeeklei van Vlaardingen, groeide op bij de bossen op de zandgronden van Groesbeek, studeerde op het inmiddels opgeheven VAT in Tilburg en daarna gevestigd op het laagveen van de laagst gelegen wereldstad Amsterdam. Tussendoor nog aan de Maas in Rotterdam en op de hoge rotssteen van Madrid. In Tilburg studeerde hij ruimtelijke ordening en planologie: een alpha-betamix van onder andere landschapskennis, sociologie, recht, methoden en technieken. Daarna volgde de Academie van Bouwkunst: stedenbouwkundig ontwerpen.

Daniël houdt ervan als een ontwerp de ruimte helpt. Ofwel door iets op te lossen, dan wel door iets toe te voegen. Dat kan heel klein zijn. Een boom kappen, een hek of camera plaatsen, een fietspad doortrekken of een trafo verplaatsen. Het kan ook minder subtiel zijn. Kiezen voor sloop, een mooie compositie maken, ondergronds bouwen of inzetten op een nieuwe industrie. Het kan de ruimte helpen door iets te organiseren of te ontregelen, door rust te geven of te stimuleren, door het te benutten of juist nog even niet. In alle gevallen moet een voorstel logisch zijn. Uitlegbaar.

Daniël houdt ervan als een ontwerp helemaal past. Past bij de locatie, bij de tijd en bij het programma. Stiekem geniet hij het meest van stiekeme ingrepen, waarbij de ontwerper onzichtbaar blijft, maar de ruimtelijke ingreep net alles laat kloppen. Hij houdt van goed hergebruik. Van bestaande elementen of gebieden die voor nieuw gebruik geschikt worden gemaakt, en daardoor interessanter zijn. Hij houdt van stedelijke dynamiek. Van heftige plekken waar door de aanwezigheid van velen nieuwe mogelijkheden ontstaan. Maar ook van de kalmte van de vroege ochtend of langzame natuur. Van het omdraaien van de stadskaart en het cruciale detail. Van boerenverstand en de extra waardering door kennis. Van spontaniteit en aandacht voor alle zintuigen. Van schetsend onderzoek en het zoeken naar het waarom. Van reggae tot country en van Koreaanse cinema tot franse strips.

Jessica Hammarlund Bergmann – Stedenbouwkundige

Jessica is geboren in Zweden en opgegroeid in Denemarken, waar ze in 2000 afstudeerde aan de Aarhus School of Architecture. Naast haar jarenlange ervaring als stedenbouwkundige richtte Jessica samen met twee kunstenaars en een grafisch vormgever de Pink Pony Express op: een interdisciplinair en internationaal onderzoekscollectief.
Pink Pony Express werkt op locaties in transitie: op plekken waar spanning en verandering is. Met haar werk voor dit collectief concentreerde Jessica zich op de betekenis van sociale informele netwerken in de stad – en hoe deze netwerken kunnen bijdragen aan vernieuwing bij het werken aan de stad. Deze interesse diepte ze nog meer uit tijdens haar lesgeven aan de Willem de Kooningacademie bij de afdeling Social Practices/Creative Pioneers. Als stedenbouwkundige ontwerpt ze in de volle breedte van de ruimtelijke omgeving; van grootschalige stedenbouwkundige plannen en strategische ambitiedocumenten tot uitwerking van de openbare ruimte en supervisering van architecten en particuliere bouwplannen.
In Jessica’s ontwerpen is de belevingswaarde van groot belang – dat wat ze ontwerpen op ooghoogte noemt.
Haar kracht ligt in het ontwerpend denken, het tot stand brengen van inspirerende en vruchtbare samenwerkingen en het aanzetten tot een open en vernieuwend debat. In haar praktijk heeft ze veel voor ontwikkelaars gewerkt, dus ze weet wat een opeens omslaande markt kan betekenen voor een plan en hoe belangrijk het is om pragmatisch te kunnen denken en goed te kunnen prioriteren om de kwaliteit van een plan intact te houden. Daarnaast heeft ze ook met veel plezier verschillende gemeentes als opdrachtgevers gehad, dus is ook bekend met het ambtelijke proces en wat de dynamiek van de politiek betekent. Sinds drie jaar is ze de verantwoordelijke stedenbouwkundige voor Maak Centrum in Zaanstad.

Pim Vervuren – Landschapsarchitect

Pim is geboren en getogen op het Brabantse platteland. Hij studeerde aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en werkte als landschapsarchitect bij diverse bureaus door heel Nederland. Voor Pim is reizen een grote interesse en inspiratiebron.

In zijn werk als landschapsarchitect zijn er een paar thema’s die altijd terugkomen en die hij van groot belang acht. Uiteindelijk draait het om de vraag: “hoe voelt de plek aan?”. Is het er open of gesloten, gezellig en beschermend of hard en rauw. Past de plek bij zijn omgeving?
Het beeld speelt daarbij een belangrijke rol: wat zie je als je door een gebied wandelt en hoe voelt dat? Een mooie, rustige opeenvolging van beelden is het doel. Daarbij moet een ontwerp passen in de omgeving, aansluiten bij de identiteit van de plek en de aanwezige kwaliteiten benadrukken (bijvoorbeeld een mooi gebouw of een prachtige boom).
Als geen ander is Pim zich ervan bewust dat je er nog niet bent met het maken en bedenken van een mooi plan. Om plannen ook gerealiseerd te krijgen is een open contact met opdrachtgevers, belanghebbenden en omwonenden essentieel. Alle belanghebbenden meenemen in het ontwerpproces en laten zien en uitleggen waar en waarom er keuzen worden gemaakt is een belangrijk facet van het werk. Het beoogde eindresultaat is een omgeving die prettig, logisch en vanzelfsprekend aanvoelt.

Anna Berkhof – Stedenbouw- en landschapshistoricus

Anna werd geboren bovenop een wierde op het uitgestrekte platteland van Groningen. De eenzaamheid en eindeloosheid van dit landschap werden al snel verruilt voor de zandgronden van Drenthe, waar ze opgroeide in de bossen. Anna is opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen en studeerde af als architectuur- en stedenbouwhistoricus met een specialisatie in landschapsgeschiedenis. Ze vertrok naar Amsterdam waar ze als eindredacteur en curator werkte voor allerlei kunst- en cultuurcollectieven en platforms: o.a. We Are Public, Eddie the Eagle Museum, New Europeans en Pink Pony Express (waar ze Jessica ontmoette). Ondertussen bleef ze werken aan kleinschalige projecten op het gebied van kunst, onderzoek en landschap en liep ze vier seizoenen mee bij een kleinschalige biologische snijbloemenkweker. Ze schreef haar afstudeerscriptie over straattuinen in Tokio (Notion and appearance of home and nature in Tokyo street gardens) en schrijft en praat nog steeds graag over dat onderwerp. Bij Elberfeld zorgt ze voor orde, onderzoek en teksten, en leert ondertussen ontwerpen aan het landschap.