Loading...
Landschap en stedenbouw2019-10-10T14:01:12+00:00

Elberfeld is een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap.
Elberfeld ontwerpt vanuit nieuwsgierigheid en kijkt naar stad en landschap vanuit een integrale benadering.

We ontwerpen met de menselijke maat als uitgangspunt. We ontwerpen voor de gebruiker, de bewoner, de bezoeker.
Niet het vogelvluchtperspectief is leidend, maar hoe je de ruimte ervaart als je er staat, loopt, zit, fietst, werkt, de hond uitlaat of je boodschappen doet. Door het straatniveau en langzaam verkeer centraal te stellen creƫren we publieke ruimte van hoge kwaliteit.

We ontwerpen op ambachtelijke wijze. We hebben ervaring met en kennis van duurzame materialen en techniek. Aandacht voor detail maakt een goed ontwerp. We besteden extra aandacht aan de aansluiting van de openbare ruimte op het gebouw, de straat op het groen. We werken veel met de hand en ontwerpen zo al tekenend.

We ontwerpen voor iedereen. We denken na over de verschillende groepen die gebruik maken van de openbare ruimte en ontwerpen voor hen. We gaan met buurtbewoners in gesprek en betrekken ze bij het proces. Zo maken we plekken die ook echt gebruikt worden.

We ontwerpen klimaatadaptief. We houden rekening met de klimaatverandering en spelen daarop in met onze ontwerpen. Een smallere weg is niet alleen verkeersremmend, maar betekent ook minder verharding, en meer groen. Groen voor dieren, groen voor recreatie en groen voor waterberging.

We ontwerpen vanuit de plek. De plek als anker, en de plek als ontmoeting. De plek met een verleden.
We kijken terug naar wat er vroeger was, en vooruit naar wat er nog kan komen.
We ontwerpen plekken met een duidelijk eigen karakter die klaar zijn voor de toekomst.