‘Tweedes, nondedju’

30-07-2014

Tender-competitie voor ontwerpplan Leeuwensteyn-noord in Utrecht

Voor het ontwerp van het woongebied Leeuwensteyn-noord zijn we in een Tender-traject met 35 gegadigden uiteindelijk als tweede geëindigd. In een tweede ronde met 5 kandidaten eindigden we achter BGSV (proficiat!), maar wel voor kanonnen als Dok, Marlies Rohmer/ Jo Coenen en de Zwarte Hond. Het lijken de Olympische Spelen wel.

Het betrof een visie voor het gebied dat de sluitsteen moet vormen tussen Leidsche Rijn en de binnenstad van Utrecht. Een uitdagend gebied met ruim 8 meter hoogteverschil tussen het parkdak van de A2-tunnel en het Noord-Holland Kanaal. In samenwerking met AWG architecten uit Antwerpen en ontwikkelingsstrateeg Paul Jorna is een voorstel opgesteld, waarbij het landschap en flexibiliteit het uitgangspunt is.

Een landschappelijk raamwerk, dat uitgaat van zoveel mogelijk behoud van bestaande elementen (zoals de voormalige kromme berm van de oude A2 met grote bomen), vormt de drager van ontsluiting en verschillen in woonkwaliteiten. Door in te zetten op placemaking en pionieren op eenvoudig bereikbare kavels kan het gebied zichzelf bewijzen en worden investeringen op korte termijn terugverdiend.