Ambitiedocument Diemer Vaart vastgesteld

18-04-2014

Visie voor ruimtelijke ontwikkeling en verkeer aan de oost-west as die dwars door Diemen loopt

Het Ambitiedocument is het resultaat van de eerste fase van het project Oost-West As en maakt inzichtelijk hoe een kwaliteitsslag in de openbare ruimte kan worden gerealiseerd waarbij de recreatieve, stedenbouwkundige en economische waarden van de Oost-West As worden versterkt en de verkeerskundige functie wordt gewaarborgd.
Het ambitiedocument bevat de ambities en uitgangspunten voor het vervolgproces. Deze ambities en uitgangspunten zijn gebundeld binnen 3 opgaven:
-       De Oost-West As als verbindende schakel
-       De Oost- West As als een een plek voor verblijf en recreatie
-       De Oost-West As als Diemense weg
 
In het Ambitiedocument zijn de reacties en het commentaar verwerkt van vier ontwerpbijeenkomsten, drie brainstormavonden met bewoners, ondernemers en belanghebbenden en een drietal overleggen met Stadsregio Amsterdam, GVB en Dienst Metro. Het gevolgde proces heeft tot doel gehad een door alle partijen gedragen Ambitiedocument Oost-West As op te stellen.