Centrumvisie Hillegom

12-02-2014

Binnenkort wordt de opgestelde visie gepresenteerd voor de nieuwe gemeenteraad.

In opdracht van de gemeente Hillegom is een uitgebreide ruimtelijke visie opgesteld voor het centrumgebied. Er zijn veel concrete uitgangspunten opgesteld voor het verbeteren van het verblijfsklimaat van het centrum, inclusief de her in te richten Hoftuin (in de loop van 2014), Molenstraat, zuidzijde Henri Dunant-plein en de centrale doorlopende Hoofdstraat. In afwachting van de nieuw te formeren Gemeenteraad, wordt vaststelling even uitgesteld.