PvE Losplaatsweg vastgesteld

01-06-2013

Op de voormalige gemeentewerf in het centrum van Noordwijk Binnen ontstaat ruimte voor een bijzonder woonmilieu.

In afstemming met de lokale woonbehoefte is een voorstel gemaakt met kleinschalige woonhoven. In het programma van eisen liggen de contouren vast en is rekening gehouden met hergebruik van het oude gasgebouw en het terugbrengen van de oude waterloop.

In het plan is in eerste instantie ruimte voor circa 50 grotendeels grondgebonden woningen, waarvan 40% sociaal. De woningen hebben particuliere tuinen en een collectief hof. Het parkeren gebeurt in parkeerkoffers aan de achterzijde, uit het zicht. Langs de Losplaatsweg wordt ruimte gemaakt om de Woensdagsche Watering weer deels terug te brengen. Dit doet dienst als waterbergend element, in een gebied waar afwatering problematisch is. In een tweede instantie is het plan uit te breiden naar de Boekerslootlaan (sloop postgebouw als entree woonhof) en de Pickestraat (sloop kantoorgebouwen achter historisch lint). Hiermee wordt het buurtje opgenomen in het dorpsnetwerk.

Op dit moment zit het plan in de aanbestedingsfase en wordt voor de komende periode planontwikkeling verwacht.